BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Ogłoszenia

 Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

 Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki

w Radomiu przy ul. Kościuszki 7 ogłasza konkurs ofert

na wynajem pomieszczenia w budynku szkoły na prowadzenie sklepiku 

 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

 1. Prowadzenie sklepiku dla słuchaczy oraz pracowników szkoły.
 2. Otwarcie sklepiku w dniach zajęć i zjazdów słuchaczy, również w soboty i niedziele.
 3. Utrzymanie czystości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 4. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
 5. Wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności na własny koszt.
 6. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu słuchaczy i pracowników szkoły.

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 1. Powierzchnia pomieszczenia 25,22 m2.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 17.08.2017r. do godz. 1500.
 3. Miejsce składania ofert:  sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu przy ul. Kościuszki 7,
 4. Forma składania ofert: osobiście lub pocztą.
 5. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby oferenta,

- numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,

- zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

- oświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS i podatku,

- oświadczenie o gotowości podpisania umowy w przypadku wygrania konkursu,

- informacja o doświadczeniu w prowadzeniu podobnej działalności,

- zakres asortymentu sklepiku.

 1. Pomieszczenie przeznaczone na wynajem sklepiku można oglądać od dnia 01.08.2017r. do dnia 16.08.2017r. od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1600.
 2. Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi.
 3. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu konkursu udziela Edward Stelmach pod nr tel. 48 362 35 66 w. 15 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KRYTERIA OCENY: 

 1. Spełnienie wymogów formalnych oferty.
 2. Propozycja wysokości miesięcznego czynszu netto.
 3. Propozycja asortymentu sklepiku.

Wyniki konkursu, po komisyjnym rozpatrzeniu ofert zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu przy ul. Kościuszki 7, oraz na stronie http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/inne/centrum-ksztalcenia-ust/ogloszenia-komunikaty.