BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Praktyka zawodowa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Harmonogram praktyki zawodowej 

Lp.

Symbol i nazwa zawodu

Oznaczenie
i nazwa kwalifikacji

Czas trwania praktyki

Liczba godzin praktyki

1.

311504 Technik mechanik

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

5 tygodni

200 godzin

2.

311504 Technik mechanik

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

5 tygodni

200 godzin

3.

311303 Technik elektryk

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

2 tygodnie

80 godzin

4.

311410 Technik mechatronik

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

2 tygodnie

80 godzin

5.

311410 Technik mechatronik

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

2 tygodnie

80 godzin

Programy praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej - EE.02 (pobierz)

Program praktyki zawodowej - EE.05 (pobierz)

Program praktyki zawodowej - EE.21 (pobierz)

Program praktyki zawodowej - M.19 (pobierz)

 

 

Przed odbyciem praktyki zawodowej każdy z uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązany jest odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckuradom.pl  potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udaje się do firmy gdzie ma się odbyć praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym następnie należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów uczestnik odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy z uczestników zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć.

 


Pismo przewodnie praktyka zawodowa  (pobierz)


Umowa o praktykę zawodową   (pobierz)


Oświadczenie o ubezpieczeniu (pobierz)


Potwierdzenie (pobierz)